Terug naar
de hoofdsite
Offerte
aanvragen
Waarom een testament?
Is uw testament nog “up to date”?

Over Hoekstra & Partners Notarissen

Hoekstra & Partners Notarissen is een samenwerkingsverband van notarissen met ieder een eigen protocol. Iedere notaris heeft zijn eigen vestigingsplaats, voert zijn eigen prijsbeleid en personeelsbeleid. Ieder kantoor heeft ook zijn eigen specialismen, zodat door samen te werken deze specialismen gedeeld kunnen worden. Door de topografische spreiding van de kantoren kan een groot deel van Nederland op notarieel gebied worden bediend.

Het jaar 1992 is het begin geweest van wat zich nu kenmerkt als één van de grootste notariële dienstverleners in Noord Nederland. In Langweer in Friesland werd Yntze Hoekstra benoemd tot notaris. Enkele jaren later besloot hij zijn kantoor te verplaatsen naar Sint Nicolaasga, dit kantoor bestaat tot op de dag van vandaag, maar wordt nu geleid door Ko Beijaard.

Eind jaren ’90 begon de samenwerking pas eerst goed vorm te krijgen. Met kantoren in Heerenveen, Drachten, Leeuwarden, Groningen, Gorredijk en Sneek ontstond een samenwerkingsverband van 7 kantoren. Vanwege diverse ontwikkelingen is deze samenwerking ontbonden, waarna Hoekstra & Partners Notarissen ontstond. Eerst nog met kantoren in Sint Nicolaasga, Leeuwarden en Groningen, maar al snel met ook een kantoor in Zwolle en tegenwoordig een kantoor in Utrecht.

Een kenmerkende samenwerking

De samenwerking kenmerkt zich door uiterst concurrerende tarieven, laagdrempeligheid alsmede een snelle en efficiënte dienstverlening. Ieder kantoor dient aan dat beeld te voldoen. Wij hanteren korte lijnen met cliënten en verwijzers/adviseurs. De kwaliteit van onze dienstverlening staat hierbij hoog in het vaandel. Geavanceerde automatisering in combinatie met de deskundigheid en ervaring van onze medewerkers dragen bij aan de afwikkeling van dossiers op een wijze zoals u die van een modern notariskantoor mag verwachten.

Ieder kantoor biedt een compleet pakket van diensten aan voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Voor een overzicht van onze dienstverlening verwijzen wij naar het Productenoverzicht op onze site. Mocht een bepaald specialisme toch ontbreken, dan kan vanuit een ander kantoor in het kader van de samenwerking voldaan worden aan die vraag. Door samen te werken kunnen wij de cliënt dus altijd garanderen dat aan de vraag voldaan wordt.

Daarnaast zorgt de samenwerking voor stabiliteit bij de onderlinge kantoren, afwezigheid wegens vakantie of ziekteverzuim kan gemakkelijker opgevangen worden. Door collectieve regelingen kunnen voordelen worden behaald die uiteindelijk ten goede komen aan de cliënt, zowel op gebied van tarief als op kennisgebied. Kortom de samenwerking kenmerkt zich door het feit dat het geheel meer waarde heeft dan de som van de afzonderlijke onderdelen.

Geachte relaties en cliënten,

In deze onzekere tijden begrijpen we dat u misschien aarzelt om een afspraak te maken of een afspraak door te laten gaan. Wij kunnen u verzekeren dat Hoekstra & Partners Notarissen alle nodige voorzorgsmaatregelen neemt om uw en onze gezondheid te beschermen.

Heeft u een afspraak bij ons dan kan deze gewoon doorgaan. Wij verzoeken uitdrukkelijk om met zo weinig mogelijk personen bij afspraken te verschijnen. Bij ziekteverschijnselen of een vermoeden van besmetting vragen we u contact met ons op te nemen en niet te verschijnen. Wij zullen dan samen met u naar een oplossing zoeken.

Het merendeel van onze medewerkers werkt voorlopig thuis. Ons systeem is hier volledig op ingericht. Wij vragen uw begrip voor het feit dat u misschien niet direct te woord gestaan kunt worden door de behandelaar van uw dossier. U wordt natuurlijk zo snel mogelijk teruggebeld indien nodig.

Let wel: voor het tekenen van een notariële akte vereist de wet de persoonlijke aanwezigheid! Sommige akten kunnen per volmacht worden getekend; het is dan wel noodzakelijk dat uw handtekening door een notaris wordt gelegaliseerd. U kunt contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.